Utamakanlah pendidikan agar dapat meraih masa depan yang gemilang! --- Tuntutlah ilmu dari buaian sampai liang lahat --- Ilmu adalah bekal yang tak akan habis --- Ilmu yang bermanfaat laksana cahaya di dalam gelap --- Menuntut ilmu tidak mengenal usia

Laman

Jumat, 01 Juni 2012

Mengomentari Persoalan Faktual

  • Mengomentari Persoalan Faktual
          Dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti sering menemui persoalan. Persoalan-persoalan yang kalian temui hendaknya segera diselesaikan sehinnga tidak ada persoalan lagi. Nah, kali ini kalian akan berlatih mengomentari persoalan faktual. Dalam mengomentari persoalan faktual tersebut hendaknya disertai dengan alasan yang sesuai.

          Kita dapat memberikan komentar terhadap suatu persoalan jika kita sudah mendapatkan informasi yang lengkap dari persoalan tersebut. Kita jangan berkomentar sembarangan sebelum kita mendapatkan informasi yang lengkap.Oleh karena itu, kita harus mencari informasi yang lengkap dari suatu persoalan terlebih dahulu.

         Mengomentari Persoalan Faktual caranya :
  • Memberipertanyaan disertai alasan yang logis & mengandung saran atau jalan keluarnya.
  • Dalam menyampaikan tanggapan hendaknya menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung.
  • Kalau tanggapan sifatnya negatif, sampaikan dengan ramah, sopan serta berikan jalan keluarnya.
  • Gunakan kalimat yang ojektif dan tidak berbelit-belit.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar